Velocity United

Country
USA
Velocity(USA)
Manager : Cheri Naudin
Coach : Rich Leviere
# Name Pos BO Bats Throws
11 Eva Versloot Short Stop 1 RH LH
27 Kelsi Rice Pitcher 2 RH RH
14 Makayla Munchinski Catcher 3 RH RH
0 Aidan Poliseno First 4 RH RH
51 Sophia Piatt Second 5 RH RH
26 Paiton Choy Third 6 RH RH
7 Drucilla Hemrich Center Field 7 RH RH
2 Megan Smith Left Field 8 RH RH
17 Emily Coggin Pitcher 9 RH RH
12 Afton Larsen Bench 0 RH RH